ภาพบรรยากาศมอบน้ำดื่มขนมและน้ำพริกให้ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ (สู้โควิค) จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลบางพลี