กิจกรรม มอบอาหารสุนัขที่ใช้สำหรับบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง