ภาพบรรยากาศงาน KICKS TO THRILL วันที่ 7-9 สิงหาคม 2563