ภาพบรรยากาศมอบน้ำดื่มขนมและน้ำพริกให้ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ (สู้โควิค) จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลบางพลี

ภาพบรรยากาศมอบน้ำดื่มขนมและน้ำพริกให้ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ (สู้โควิค 19) จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลบางพลี

ภาพบรรยากาศงาน KICKS TO THRILL วันที่ 7-9 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศงาน KICKS TO THRILL วันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ สยามนิสสัน บีเคเค เทพารักษ์

กิจกรรม มอบอาหารสุนัขที่ใช้สำหรับบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง

ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

กิจกรรม งานร่วมบริจาคโลหิต SAVE LIVES

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สยามนิมมัน บีเคเค 4 แยกศรีเทพา เวลา 9:00-15:00น.