ข้อดีของการนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนิสสัน

อะไหล่ไม่ต้องรอสั่งนาน

อะไหล่แท้แน่นอน 100% สั่งตรงจากโรงงาน

คุณภาพสีผ่านการรับรองจากนิสสัน มอเตอร์

ปัญหาเครื่องยนต์ ซ่อมจากผู้เชี่ยวชาญ วางใจได้

งานซ่อมได้มาตรฐาน มีการรับประกันงานซ่อม

ช่างผ่านการฝึกอบรมจากทางนิสสัน มอเตอร์