ข้อดีของการนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนิสสัน

 อะไหล่ไม่ต้องรอสั่งนาน

 อะไหล่แท้แน่นอน 100% สั่งตรงจากโรงงาน

 คุณภาพสีผ่านการรับรองจากนิสสัน มอเตอร์

 ปัญหาเครื่องยนต์ ซ่อมจากผู้เชี่ยวชาญ วางใจได้

 งานซ่อมได้มาตรฐาน มีการรับประกันงานซ่อม

 ช่างผ่านการฝึกอบรมจากทางนิสสัน มอเตอร์