ตำแหน่งงาน

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ Nissan (เทพารักษ์+แบริ่ง)

เจ้าหน้าที่รับรถ (SA)

เจ้าหน้าที่การเงิน (เทพารักษ์)

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ Nissan Ucars รถนิสสันมือ 2

 สมัครงาน |  คุณสมบัติ

 สมัครงาน |  คุณสมบัติ

 สมัครงาน |  คุณสมบัติ

 สมัครงาน |  คุณสมบัติ