ตำแหน่งงาน

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์    Nissan (ฺBTS บางนา)

ที่ปรึกษาการขายรถบรรทุก FUSO   (ฺเทพารักษ์)

ผู้จัดการแผนกการเงิน  (ฺเทพารักษ์)

 สมัครงาน |  คุณสมบัติ

 สมัครงาน |  คุณสมบัติ

 สมัครงาน |   คุณสมบัติ