ตำแหน่งงาน

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์  Nissan
ลูกค้าสัมพันธ์ Nissan
ที่ปรึกษาบริการ (รับรถ)
ลูกค้าสัมพันธ์
หัวหน้าช่าง
ช่างเทคนิค

 สมัครงาน |  คุณสมบัติ
 สมัครงาน |  คุณสมบัติ
 สมัครงาน |   คุณสมบัติ
 สมัครงาน |  คุณสมบัติ
 สมัครงาน |  คุณสมบัติ
 สมัครงาน |   คุณสมบัติ