ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ SIAM NISSAN BKK

ที่ปรึกษาการขาย Nissan Intelligent Choice  Certified Used Car (รถมือสอง)